Víte, které zákony, vyhlášky a doporučení bychom měli mít na paměti, pokud se v lékárně zabýváme individuální přípravou léčivých přípravků?

 

Na našich stránkách Vám přinášíme stručný přehled s praktickými odkazy:

 

Zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákon o léčivech (č. 378/2008; ve znění 70/2013 Sb.)

Vyhláška o správné lékárenské praxi (č. 84/2008; v aktuálním znění 204/2018 Sb.)

Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků (č. 85/2008; ve znění 270/2013 Sb.) Obsahuje povolené látky pro přípravu, které nejsou v lékopisu

Zákon o cenách (č. 596/1990 Sb.)

Cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a PZLÚ (MZ 1/2013/FAR) cenová regulace, taxa laborum

Zákon o povinném značení lihu (č. 307/2013 Sb.)

Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.)

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení (č. 92/2012 Sb.)

 

OPL

Zákon o návykových látkách  (č.167/1998 Sb.)

Zákon o prekursorech drog (č. 272/2013 Sb.)

Nařízení vlády o seznamech návykových látek (č. 463/2013; ve znění 30/2018 Sb.)

Vyhláška o evidenci a dokumentaci NL a přípravků (č. 123/2006; ve znění 72/2014 Sb.)

Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 (č. 71/2014 Sb.)

 

Doporučení SÚKL

Český lékopis 2017 Národní adaptace Evropského lékopisu

LEK-5 Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárně

LEK-15 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních

OOP 01-16 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků – magistraliter jinde nezařazených


NEWSLETTER
Nechejte si pravidelně zasílat novinky a akční nabídky z naší lékárny Galenika.
Odesláním formuláře souhlasíte s využitím kontaktních údajů pro účely zasílání e-mailového servisu.